donderdag 8 februari 2018

Thierry Aartsen, als je integer bent stap je op!Geachte Raadsleden,

Liever hadden we u rechtstreeks te woord gestaan maar tijdens de raadsvergadering van vandaag was daartoe geen mogelijkheid. Aangezien Aartsen voor de carnaval antwoord verwacht, hebben we besloten deze brief te schrijven.

Naar aanleiding van de lastercampagne van de fractievoorzitter van VVD Breda willen wij de volledige actiegroep De Grauwe Eeuw, graag uw aandacht vragen voor enkele zaken. Deze zaken zijn dermate ernstig en passen niet bij een lijsttrekker van een politieke partij, wij hebben daarom besloten om aangifte te doen van smaad en laster tegen de uitbater van Boerke Verschuren Johan de Vos en Thierry Aartsen. U zult vanzelf  begrijpen waarom deze zaak zo ernstig is aan het einde van dit betoog.

Aartsen en de Vos gebruiken (regionale) media en uw raad voor een verkiezingsstunt voor de VVD en voor een PR stunt van Boerke Verschuren.

We zullen punt voor punt benoemen hoe ze dit doen.

- Aartsen geeft aan dat wij intimideren via social media en anonieme dreigbrieven. Wij hebben nooit brieven verstuurd, laat staan anoniem. Wij strijden altijd met onze naam, juist om geen voeding te geven aan frames als deze. Wij communiceren altijd transparant in elke fase van een actie, dat kunt u op onze pagina zelf zien. Aarsten heeft deze brieven waaraan hij refereert ook nooit getoond en de enige noemenswaardige interactie die wij, tot aan zijn beschuldigingen, hadden met Boerke Verschuren was een tag in een status over een handhavingsverzoek dat u ontving ivm koloniale straatnamen. Wij hebben hier enkele racistische gebeurtenissen in uw stad opgesomd en voor transparantie bij de betrokken partijen deze getagd. Aartsen heeft deze ophef dus gecreëerd op basis van leugens als "anonieme bedreigingen".

- Boerke Verschuren en Aartsen geven ons de schuld van een oproep om recensies te plaatsen vorig jaar maar die oproep hebben wij helemaal niet gedaan. Zoals u in o.a. het artikel van Breda vandaag en zelfs op hun eigen pagina hierover kunt lezen was dat een Facebook groep waaraan wij niet verbonden zijn. Meerdere media verwijzen overigens naar deze Facebookgroep.

-Aartsen zegt dat wij een handhavingsverzoek hebben ingediend bij het college maar zoals het college zelf kan bevestigen is dit door 2 inwoners van Breda gedaan die geen lid van DGE zijn maar slechts op een oproep van ons reageerden. Aartsen criminaliseert met zijn laster deze twee stadsgenoten van u, die niets anders deden dan uw college te verzoeken de wet te handhaven. Aartsen plaatst zich boven de wet door op te roepen een strafbare mening uit te dragen en verloochent daarmee zijn taak als volksvertegenwoorder

Aartsen intimideert met deze tactieken betrokken burgers en ontmoedigt mensen zich te betrekken in politiek en bestuur. Aartsen vraagt u dus stelling in te nemen tegen uw eigen burgers die gebruik maken van hun burgerrechten op de wettelijk vastgelegde manier.

-Aartsen verzoekt het college stelling te nemen tegen het verzoek te stoppen met koloniale verheerlijking. Deze verheerlijking is een schending van de mensenrechten, welke schending de VVD klaarblijkelijk legitiem acht.

-Aartsen wil dat u stelling inneemt tegen het wissen van de geschiedenis dat wij volgens hem met zo'n verzoek zouden doen. Zoals het college zal beamen willen de indieners helemaal niet dat zaken verwijderd worden, ze willen juist dat er aanvullende informatie bij de straatnamen verschaft wordt zodat de geschiedenis juist completer wordt. Wie kan daar nou op tegen zijn?

-Aartsen claimt dat gemeente Utrecht samenwerking met ons gestopt heeft vanwege een dreigbrief aan de hoogste ambtenaar van Rijkswaterstaat. Ook dit is onjuist want gemeente Utrecht heeft de samenwerking niet gestopt om die frame, die mede VVD'er en lijsttrekker Dimitri Gilissen plaatste. De samenwerking is toentertijd gestopt vanwege een vermeende uitspraak van een van onze leden op social media, waarin de wethouder zich niet kon vinden. Een uitspraak die de media heeft verdraaid door slechts een deel ervan te plaatsen en te doen alsof een rechter hierover al geoordeeld heeft, het OM heeft nog niet eens besloten of ze hierin gaan vervolgen. Komende dagen zal ook duidelijk gemaakt worden dat de hetze om die uitspraak gebaseerd is op vertekende berichtgeving door de Telegraaf.

Gemeente Utrecht zet nog altijd ons initiatief voort met de partijen die wij hebben samengebracht. Dat betekent op zijn minst dat ze ons initiatief nog voluit steunen. Wij vermoeden dat de wethouder dit besluit heeft genomen onder politieke druk van de VVD. In de reactie van de wethouder valt de reden van beëindiging van de samenwerking na te lezen.

-Aartsen claimt dat wij een dreigbrief hebben geschreven en houdt zo vast aan de frame die deze collega VVD'er heeft geplaatst en die de media gretig overnam, zonder zelf onderzoek te doen. De brief in kwestie is een verzoek tot aanpassing van de naam van de Coentunnel. De "bedreiging" waarover de VVD'er het had is een aankondiging dat er acties zouden volgen bij een afwijzing van ons verzoek. Wij deden dit zelfs uit coulance, onaangekondigde acties zouden ze nog minder op prijs stellen. Wil de VVD dan dat we gelijk actie voeren ipv eerst een verzoek in te dienen zodat er een gesprek uit kan volgen? De aangekondigde acties zouden ook gericht zijn aan de Directeur Generaal van Rijkswaterstaat omdat deze, volgens Rijkswaterstaat zelf de enige was met de bevoegdheid dat besluit te nemen. Achteraf bleek dat Rijkswaterstaat helemaal niet de partij was die dit besluit neemt maar Gemeente Amsterdam. Wij baseerden ons met die veronderstelling op communicatie met Rijkswaterstaat zelf . Protestacties tegen individuele bestuurders is iets wat heel gebruikelijk is, zoals de voorbeelden onder de uitgelichte trefwoorden tonen, maar juist dit gedeelte greep de VVD'er aan om als bedreiging te omschrijven. Wij zijn een activistengroep en het is alleen maar logisch dat protestactie een van de middelen is die we gebruiken. Actie voeren tegen individuele bestuurders kan op oneindig veel manieren. Denk dan bijvoorbeeld aan een spandoek ophangen, een demonstratie organiseren etc. Dat hij een protestactie van niet witte mensen gelijk als gewelddadig beschouwt komt doordat eeuwenlange racistische stereotypering van niet witte mensen hem dat doen geloven. Wij hebben geen enkele reden gegeven om niet ervan uit te gaan dat we vreedzame acties zouden doen. Nu gaat Aartsen vast de Telegraaf frame over ons groepslid aanhalen maar dit was destijds helemaal geen issue. VVD probeerde hiermee activisten aan de ketting te leggen omdat hem de toon niet beviel. Het recht om te betogen is vastgelegd in de grondwet maar vermeldt niets over de toon. Wil de VVD restricties leggen op een burgerrecht?

De frame van VVD'er Gilissen kwam trouwens ook maanden na het indienen van het verzoek van de DGE en Rijkswaterstaat heeft zelf nooit dit als bedreiging gezien. We hebben zelfs in een interview uitgelegd wat we met die uitspraak bedoelden. Er is van niets een hele ophef gecreëerd door de VVD die de media flink uitvergoot heeft. EenVandaag ging daarin zelfs zo ver dat hen de betreffende zin waarin we acties aankondigden heeft aangepast door een komma te vervangen door een punt en wat na de komma kwam helemaal weg te laten. Geen wonder dat zoveel mensen hun geloven maar dat zijn over het algemeen mensen die niet het hoge woord hebben over een onderwerp en die niet een positie als van Aartsen bekleden. Van mensen die dat hoge woord wel hebben mag je toch verwachten dat ze gedegen onderzoek doen, Aartsen heeft dit alsnog verzuimd terwijl hij wel veel tijd en energie stak in persberichten, facebookstatussen en mediamomenten. Een andere optie dan nalatigheid is dat hij de frame bewust overeind heeft gehouden. Beide zaken zijn op zijn zachts gezegd kwalijk voor een lijsttrekker van een besturende partij van een gemeente. Wij vragen ons dan ook af of hij altijd zo onzorgvuldig met feiten of de waarheid omgaat?

-Aartsen is bang dat wij aangifte tegen kinderen gaan doen wanneer die zich als een racistische stereotypering verkleden. Wanneer hij zich verdiept had in onze aangifte tegen TivoliVredenburg wist hij dat wij aangifte gedaan hebben tegen een instituut dat opriep om in racistische stereotyperingen verkleed te komen, niet om de kostuums zelf. Mensen weten vaak niet dat iets wat ze doen racistisch is tenzij men ze erop wijst. Deze aangifte deden we ook pas na uitspraken in de media, die de directeur deed, die niet correspondeerden met hoe ze naar ons communiceerden. TivoliVredenburg erkende tegen ons namelijk wel het racisme maar weigerde om dit te herstellen. Zij noemen zich een cultureel podium en zijn zwaar gesubsidieerd. Zij hebben daarom een verantwoordelijkheid te nemen. Na eerst aan ons te erkennen dat ze schuldig waren en erna het tegenovergestelde te zeggen in de media plus de vermelding dat we 'het' (de genocide op American Indians) niet groter moesten maken dan het was. Deze genocide kostte meer dan honderden miljoenen levens en duurt nog altijd voort dus om dan zoiets te zeggen is nogal racistisch. Aartsen zegt dat onze aangifte onterecht was maar wij hebben nog helemaal geen bericht van het OM hierover. Wij gaan zelfs met onze bezwaren door tot aan de hoge raad om hierover een uitspraak te krijgen. Dat hij op voorhand al voor rechter speelt botst met de trias politica die we in deze democratische rechtstaat hebben. Een lijsttrekker die lak heeft aan de trias politica zou geen politicus mogen zijn in dit land, is onze opvatting. Dit leidt namelijk tot fascisme of een dictatuur.

Met een zwarte Piet stereotypering was het enige verweer dat men in dit land steeds kon geven dat het geen blackface is, dus geen racisme is, omdat zwarte Piet zwart van roet is. Bij yellowface en redface, die net als blackface als racistische stereotypering gezien worden, is er echter geen "folklore" die hierop een excuus voor een zogenaamde uitzondering zou kunnen vormen. Aartsen verdedigt dus een wereldwijd erkende racistische stereotypering en bevestigt dit door het als een politieke mening te presenteren.

Dan nog enkele analyses die wij maakten.
Op social media is te zien hoe Aartsen, De Vos en de hoofdredacteur van Breda Vandaag grapjes maken over hun plannetje. Het ongemakkelijk gevoel bekroop ons gelijk toen we het zagen. De Vos tagt de hoofdredacteur met de woorden "ze zijn wel erg vroeg" met een knipoog, hieronder staan ook grappen van Aartsen en De Vos. Dit en een andere status, waarin gezged wordt dat wij nu al van ons laten horen geeft ons toch echt aan dat er dit jaar geen eerder moment was dat zij van ons gehoord hadden. Anders zeg je dat niet zo.


Overigens geeft de Vos in het statement aan dat ze bij Boerke Verschuren open staan voor communicatie maar het tegendeel is waar. Vorig jaar blokkeerden ze mensen die kritiek hadden, dat kun je gewoon nog teruglezen in reacties op andere paginas bij statussen over dit onderwerp. Ook riep de uitbater, als reactie op de kritiek, de mensen op te laten merken dat het geen racisme zou zijn. Alsof hoe meer mensen iets roepen hoe meer het waarheid wordt. Zowat heel racistisch Nederland plaatste op zijn oproep  recensies waarvan een niet gering aantal zelf vol racisme zat. Die 'Carnaval zonder haat' is behoorlijk zuur, wanneer je de haat die afspatte van die reacties en de minachting die de uitbater dus heeft voor de slachtoffers van racisme die kritek uiten ziet.

We kunnen alleen maar concluderen dat wij vanwege de grote media aandacht die er de laatste maanden voor ons is, waardoor we niet geliefd zijn bij de racistische massa en rechtse stemmers, gebruikt zijn voor hun politieke en PR plannetje. De schandalig eenzijdige berichtgeving zonder enig journalistiek onderzoek door Breda Vandaag en de overdaad aan PR die dit platform steeds geeft aan Boerke Verschuren bevestigen ons gevoel hierin. Ook andere media, als bijvoorbeeld WNL, hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. Als journalist vraag je toch naar bedreigingen en brieven wanneer die aanleiding waren van de situatie waarover je bericht? Ook hebben ze allemaal verzuimd om de andere aantijgingen jegens ons te onderzoeken. Alleen Krapuul was kritisch en had dit toneelspel door. Een liegende lijsttrekker die vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen door geen enkele media gecontroleerd wordt is problematisch. Wij hopen dat kiezers wel de ernst inzien van wat zich hier heeft afgespeeld maar hopen dat ook van het partijbestuur van de VVD. Evenals de fractie in Den Haag, aangezien deze persoon kandidaat voor de tweede kamer is.

Aartsen heeft zijn positie ernstig misbruikt voor een politiek spelletje en het valselijk beschuldigen van burgers en activisten.
Iedereen in het college en de raad, de onschuldige indieners van de verzoeken, de media en zelfs de pagina van VVD Breda zijn schandalig misbruikt door deze lijsttrekker. Hij was zelfs zo hoogmoedig  dat hij het denkvermogen van ons allemaal heeft onderschat. Alles wat we aantonen stond openbaar n.b.. Aartsen heeft burgerrechten proberen in te perken door het negeren van de trias politica. Ook heeft hij een democratische tool voor burgers proberen te beïnvloeden, onze vrijheid van meningsuiting proberen te ontnemen en het protest tegen discriminatie proberen de kop in te drukken. Hiermee toont hij aan de grondwet niet te respecteren. Dit geldt in elk geval voor artikel 1, artikel 7 en artikel 9 van de grondwet.

U hoeft het absoluut niet met ons eens te zijn politiek gezien maar iedereen zal het met ons eens zijn dat het politieke systeem in Breda door Aartsen misbruikt werd. Ook werden uw gemeente en carnaval geminacht door Aartsen toen hij ze inzette voor zijn corrupte strategie. In het gunstigste geval heeft hij zich enorm slecht verdiept in alles maar ook dat diskwalificeert hem als integer politicus.

U heeft alle feiten en bewijs nu, dit zelfde verhaal plus bewijs is naar de media gestuurd. Wij verwachten dat u de burgers van uw stad beschermt en het juiste zult doen en zich niet laat afleiden in uw besluit door de mediahetze rondom onze groep. Van Aartsen verwachten we minstens rectificatie en excuses en wanneer hij integer is stapt hij op.

Dank voor uw tijd.

Met strijdbare groet,

Actiegroep De Grauwe Eeuw

donderdag 1 februari 2018

Persbericht:  De Grauwe Eeuw en burgers roepen 5 Nederlandse gemeenten op te stoppen met koloniale verheerlijking.

-Ook de Coentunnel moet anders gaan heten.

Vandaag zijn er in vijf Nederlandse gemeenten verzoeken om te stoppen met koloniale verheerlijking ingediend. Dit is de aftrap van een actie die wordt gecoördineerd door actiegroep De Grauwe Eeuw maar de indieners zijn allemaal 'gewone' burgers die niet aan de activistengroep verbonden zijn. De indieners reageerden op een oproep van de actiegroep en hebben allemaal in hun eigen gemeente een vergelijkbaar verzoek ingediend. Het gaat vandaag om Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Leiden en Breda. Meerdere steden hebben meerdere verzoeken ontvangen. "De komende periode zullen er meerdere gemeenten zo'n verzoek ontvangen: we willen het spreiden zodat het voor een langere periode onderwerp van discussies zal zijn. Bij een enkel mediamoment is er kort ophef maar dan gaat na de storm gewoon weer het dagelijkse leven door. Wij proberen in plaats van een heftige storm een harde wind te laten waaien die langer duurt.", licht de actiegroep toe in hun persbericht.

Actiegroep De Grauwe Eeuw diende zelf en mede namens Stichting Comité Nederlandse Ereschulden K.U.K.B en AFVN/Bond van antifascisten bij het college van B en W te Amsterdam een verzoek tot naamswijziging van de Coentunnel in.

Er is veelal gekozen om handhavingsverzoeken in te dienen omdat dit soort verzoeken een gemeente dwingen om hier spoedig onderzoek naar te doen en de wet binnen een termijn van 6 weken te handhaven. De wet die gehandhaafd dient te worden, volgens de indieners, is de anti-discriminatiewet. Koloniale verheerlijking is namelijk een vorm van racisme maar er bestaat geen wetgeving over racisme dus is gekozen voor de wet tegen discriminatie die het dichtst bij in de buurt komt van anti racisme wetgeving. Wanneer een gemeente niet binnen de wettelijke termijn handhaaft of met een beargumentering komt waarom niet gehandhaafd wordt moet die gemeente een dagelijkse dwangsom betalen. Wanneer een gemeente het verzoek afwijst kunnen de indieners een bezwaarprocedure starten en uiteindelijk zelfs naar de bestuursrechter. Of dat zo ver komt hangt van elke indiener zelf af en van de gemeente natuurlijk want die kunnen ook gewoon instemmen.

Opvallend is dat er in de meeste verzoeken niet voor een naamswijziging gevraagd is maar specifiek om te stoppen met koloniale verheerlijking. De Actiegroep geeft hiervoor in hun persbericht de volgende verklaring: "Wij hebben dit vanaf het begin steeds zo gedaan maar Geenstijl en Duic hebben dit verdraaid waardoor Nederland denkt dat wij straatnamen willen weghalen. Wij zijn daar wel voorstander van maar eerst moet er een educatie moment zijn. Nederland moet eerst gaan beseffen wat voor mensen hier verheerlijkt worden. Dit kun je doen door aanvullende informatiebordjes. Na een tijd weten de mensen het wel en zal het ongemakkelijk worden en zullen ze zelf hopelijk om een naamswijziging vragen. Alle politici die in de media tegen ons ageren hebben niet eens in de gaten dat wij exact voor ogen hebben wat ze zelf opperen. Overigens vinden we dat standbeelden wel moeten verdwijnen en belangrijke infrastructuur hernoemd in het geval ze de naam van een koloniale misdadiger dragen."

Aan het verzoek voor naamswijziging valt op dat er precies dezelfde zin in staat als waardoor de groep in opspraak raakte bij de gemeente Utrecht omdat deze zin als bedreiging opgevat werd. "De acties zullen ook gericht zijn aan het college en de personen erin omdat u de enigen bent die hier een besluit over kunnen nemen"  staat in het verzoek. Ook hier heeft de Actiegroep een uitleg voor: "Eenvandaag en de VVD hebben bewust een komma vervangen door een punt en de rest achter die komma niet vermeld." Aldus De Grauwe Eeuw. "Wij gaven namelijk duidelijk aan dat we tegen de ambtenaar in kwestie actie zouden voeren omdat hen de enige was die daarover kon beslissen, zo was ons verteld door Rijkswaterstaat zelf. Het is hartstikke gebruikelijk dat er tegen individuele bestuurders acties worden ondernomen, dat een Dimitri Gillissen daar zo'n ophef over maakt was puur theater. Reageerde hij ook zo toen Wilders actie aankondigde tegen Marcouch?" De Grauwe Eeuw sluit af met: "We gebruiken bewust die woordkeuze om aan te tonen dat wij ons niet laten muilkorven door racistische politici. En de VVD is al helemaal de laatste die met het vingertje mag wijzen over integriteit."

##############

Einde Persbericht

Aanvullende info

Een van de handhavingsverzoeken


Verzoek naamswijziging Coentunnel
FacebookTwitter

Bekijk De Grauwe Eeuw (@DeGrauwEeuw): https://twitter.com/DeGrauwEeuw?s=09

woensdag 31 januari 2018

Verzoek aan college B&W Amsterdam voor naamswijzing Coentunnel


Geachte College van B&W,
Zoals u wellicht weet is er de laatste decennia steeds luidere kritiek op het vereren van koloniale misdadigers. Hoewel media en populistische politici deze kritiek afdoen als een trend en onterecht gezeur is deze kritiek geen trend en zal deze alleen maar gaan toenemen de komende jaren overal in de wereld is het protest toegenomen tegen deze vorm van racisme, want dat is het gewoon. U weet dit zelf als geen ander want u ontvangt zelf vaak verzoeken over deze Coenntunnel. Ook krijgen partijen als Denk, die koloniale verheerlijking en met name de Coentunnel wil dekoloniseren een behoorlijk deel van de Amsterdammers achter zich. En dan de woorden van Floris Thoolen  van commissie straatnaamgeving spreken ook voor zich wij citeren: "Het enige wat ik erover kwijt wil, is dat we al vaak verzoeken hebben gehad de naam van de tunnel te wijzigen en die zijn allemaal afgewezen," 
Wij hebben vorig jaar contact gehad met Rijkswaterstaat hierover en zij verzekerden ons dat zij verantwoordelijk waren dus wij hebben de Directeur Generaal een zelfde verzoek als aan vandaag aan U gestuurd. Wij werden hierna geframed door Eenvandaag alsof we deze persoon met geweld bedreigd hadden. Ze deden dit door een komma te vervangen door een punt en de rest van de zin weg te laten. Dit toont ons dus aan hoe toxic de hele sfeer rond koloniale verheerlijking werkelijk is. Mensen die gebruik maken van hun burgerrechten worden door staatsmedia geframed en op die manier wordt hun het recht om te demonstreren ontnomen. Wilt u als college echt bijdragen aan deze repressie van burgers? Of wilt u tonen dat u wel degene bent die het voortouw neemt en tegelijkertijd respect toont voor de slachtoffers van Nederlands kolonialisme en hun nabestaanden. U heeft zoveel aan deze mensen te danken qua rijkdom dat u nu ook eens iets voor hen mag doen. Het was al onacceptabel dat zoveel verzoeken ingediend zijn en enkele personen vervolgens besluiten dat die verzoeken niet belangrijk zijn terwijl ze zien dat het leeft onder de bevolking. 
Wij hebben vanwege het overlijden van Burgemeester van der Laan gewacht met het indienen van ons verzoek bij u. Dat wachten houdt vandaag op want de burgers die u zomaar aan de kant zet en wij zijn het beu.
Daarom verzoeken wij: Actiegroep de Grauwe Eeuw mede namens Stichting comité Nederlandse Ereschulden K.U.K.B. en AFVN/ Bond van Antifascisten via dit verzoekschrift om de naam van de Coentunnel te wijzigen. Onze motivatie volgt in de rest van dit verzoek. Voordat wij tot onze motivatie overgaan willen we u duidelijk maken dat er bij een weigering acties vanuit De Grauwe Eeuw zullen volgen die tegen de Coentunnel gericht zullen zijn. De acties zullen ook gericht zijn aan het college en de personen erin omdat u de enigen bent die hier een besluit over kunnen nemen aangezien de straatnamencommissie  slechts een adviserend orgaan is dat er een racistisch beleid op nahoudt.
Waarom wij vinden dat de naam aangepast moet worden is om verschillende redenen.Vandaag zijn er overal door het land verzoeken ingediend om te stoppen met koloniale verheerlijking, ook in de gemeente Amsterdam. Deze verzoeken zijn door individuële inwoners van die steden ingediend, die dit vrijwillig deden omdat ze zich kapot ergeren aan deze schaamteloze vorm van racisme in het straatbeeld. Bij de meeste gemeenten hebben ze een mogelijkheid tot aanpassen van die namen wanneer de persoon waarnaar de straat vernoemd werd omstreden is. Het probleem bij de gemeente Amsterdam is dat deze een racistisch beleid erop nahoudt door geld boven mensenrechten te plaatsen. U vindt het namelijk te duur om straatnamen aan te passen en daarom wijst u telkens verzoeken tot verandering van straatnamen af. Gemeente Amsterdam heeft wel geld voor te duur uitgevallen infrastructuur als de Noord/zuidlijn maar voor racismebestrijding knijpen ze de knip dicht. Schandalig voor een stad met om diversiteit in inwoners en bezoekers.
Verder zijn er genoeg manieren te bedenken om juist geld te verdienen met de dekolonisatie van het straatbeeld. Maar Amsterdam blijkt zo koppig en conservatief als maar kan, de enige mogelijkheid die u openlaat voor aanpassing is wanneer er NIEUWE feiten over een persoon aan het daglicht komen die op het moment van de naamgeving niet bekend waren. U houdt hiermee een cultuur in stand van het verheerlijken van terrorisme, slavernij, racisme en volkerenmoord. Tevens draagt u bij aan de indoctrinatie van.kinderen met de halve waarheden die over deze criminelen rondgaan waardoor ze geromantiseerd worden en volkerenmoord genormaliseerd. Wij zeggen nadrukkelijk U omdat er in uw beleid geen ruimte is gelaten voor veranderende mindset. Bij de opening van de Coentunnel was Nederland namelijk nog een koloniale macht en ondertussen heeft Nederland veel meer niet witte inwoners die u al hun mogelijkheid tot protest heeft ontnomen doordat uw beleid geen rekening met deze groep houdt maar wel met witte Nederlanders die 40 jaar geleden leefden. Dit is een kwalijke zaak die alleen u kunt doorbreken. 
Wij hebben voor u een escape waarmee u uw eigen richtlijnen handhaaft, geen politiek gezichtsverlies leidt ten aanzien van racistisch Nederland en.de populistische politieke partijen en tevens zet u er een onderbelicht gedeelte van de koloniale geschiedenis van dit land op de agenda. Er zijn namelijk feiten over Coen en de VOC bekend geworden die ten tijde van de naamgeving niet bekend waren of krampachtig verzwegen. Feiten die zo ernstig zijn dat herziening van de naam minstens in overweging genomen moet worden. Het gaat om deze feiten:
Tot voor kort werd Nederlands aandeel in de Europese slavernij uitsluitend aan de WIC toegeschreven. Vraag mensen van boven de 35 hiernaar en ze zullen bijna allemaal zeggen dat de WIC slaven verhandelde en daar een monopolie op had. Wat echter goed uit de geschiedenis is gegumd is dat de VOC veel eerder, langer en grootschaliger slaven voornamelijk hield en een deel ook verhandelde. Eigenlijk is het helemaal niet goed uitgegumd want het staart ons  recht in het gezicht aan wanneer we de geschiedenisboeken lezen. Batavia werd bijv op de resten van Jacatra gebouwd door tot slaaf gemaakten. Dit was in het jaar dat de WIC werd opgericht. De VOC was er toen al uiterst bedreven in zo bewijst ook de slavenkolonie Fort Kaap die veel gruwelijker was dan Curaçao volgens de overleveringen en waar vele duizenden tot slaaf gemaakten verkocht en verscheept zijn. De kaapkolonie werd gesticht door van Riebeeck die werkte voor de VOC. Er waren ten tijde van de VOC ongeveer twee miljoen tot slaaf gemaakten waar bij de WIC het er ongeveer 600.000 waren. De WIC wordt nergens verheerlijkt omdat men slavenhandel verheerlijken toch net te ver vond gaan in Nederland, nu blijkt dat de VOC nog veel meer heeft bijgedragen aan slavenhandel en houden is het niet meer dan logisch om deze criminelen van hun voetstuk te halen. Veel kosten voor particulieren zitten er niet aan vast want er woont niemand in een tunnel. Tevens dwingt u als gemeente ook niet om door een tunnel vernoemd naar een terrorist te rijden. Het zou natuurlijk het allermooist zijn wanneer u die tunnel zou hernoemen naar een verzetsstrijder tegen Nederlands  kolonialisme, een strijder als Pong Tiku bijvoorbeeld. Een andere optie is om Amsterdammers te laten kiezen tussen enkele door u voorgedragen personen.
Wij zien met vertrouwen uw besluit tegenmoet, Amsterdam was altijd een stad van.gelijkwaardigheid en internationale allure. Zo'n stad kan zich zulke verheerlijking van terroristen niet veroorloven en.u weet ook dat wanneer het nu niet gebeurt er in de toekomst mensen zich zullen afvragen waarom Amsterdam zo laat was met het dekoloniseren van de stad. Dat lijkt nu.nog een no issue maar over enkele jaren is dit niet meer weg te denken uit onze samenleving. Gemeente Utrecht is er al volop mee bezig na onze aanzet. U kunt het niet meer maken om nu nog de kant van racisme en kolonialisme te plaatsen.
Laat ons weer trots worden op het tolerante en inclusieve Amsterdam wat het ooit was, denk daaraan wanneer u een besluit neemt ipv aan de populisten. Die zijn er al lang niet meer wanneer de dekolonisering van Amsterdam is afgerond. 
Strijdbare Groet,

Actiegroep de Grauwe Eeuw
Stichting Comité Nederlandse Ereschulden K.U.K.B
AFVN/Bond van Antifascistendinsdag 12 december 2017

Een kolonisator die geld laat liggen bestaat nietTijdens de onderhandelingen over  de soevereintiteit van Indonesië heeft Nederland nog afgedwongen dat Indonesië 4,5 miljard aan Nederland moest betalen ter compensatie van verloren Nederlandse inkomsten en investeringen. Door het conflict over West Papua zijn alle diplomatieke contacten tussen de twee landen verbroken en pas in 1966 werd opnieuw onderhandeld en toen kwamen ze overeen dat er nog maar 600 miljoen aan Nederland betaald moest worden.

Dit zijn de feiten zoals ze liggen maar hoe komt het dat van een bedrag van 4,5 miljard nog maar 600 miljoen overbleef?

Hiervoor zijn er twee verklaringen:'

De eerste verklaring van voormalig 2e kamerlid en historicus Giebels die dit onderzocht heeft en voor zijn onderzoek hoge functionarissen in Indonesië, die direct hierbij betrokken waren, interviewde. Giebels schreef ook een biografie over Sukarno. Volgens Giebels zou Indonesië al van 1950 tot 1956 fl bijna 4 miljard gulden afgelost hebben. De terugbetalingen werden gestaakt wegens dat hoog oplopende conflict om West-Papua.

Giebels heeft na zijn dood al zijn historisch onderzoek geschonken aan het Nationaal Archief dus het is niet online terug te vinden en ook niet zomaar toegankelijk. Hij schreef over deze hele kwestie wel volgend artikel in de Groene Amsterdammer.
https://www.groene.nl/artikel/de-indonesische-injectieDe tweede verklaring van minister Luns en de officiële verklaring van de staat is de volgende:  De regering van Sukarno besloot tot nationalisatie van Nederlandse bedrijven in Indonesië naar aanleiding van de Haagse weigering om de Indonesische soevereiniteit over West-Irian (Papoea) te erkennen. Het conflict escaleerde en tussen eind 1957 en midden 1962 ging Jakarta over tot onteigening van Nederlandse bezittingen. Pas in 1966, na de machtsovername door generaal Soeharto, waren de twee landen in staat om de slepende kwestie uit te praten. 
De uiteindelijke overeenkomst hield in dat Indonesië 600 miljoen gulden zou betalen; daarvan was in 1965 al een voorschot van 36 miljoen overgemaakt. De rest zou met een jaarlijkse rente van 1 procent vanaf 1973 in dertig jaarlijkse termijnen worden voldaan. Nederlanders konden tot augustus 1969 via het Bureau Schadeclaims Indonesië van het ministerie van Buitenlandse Zaken een claim indienen vanwege de achterlating van eigendommen door gedwongen vertrek uit Indonesië. Jaarlijks zou het geld volgens een sleutel worden verdeeld.                

Van Nederlandse edelmoedigheid was volgens Luns sprake omdat de waarde van de activa die de Nederlanders eind jaren zestig hadden verloren, opliep tot 4,5 miljard gulden. Waarom zo vergevingsgezind? 'Het was een politiek akkoord,' erkende Luns destijds in de Tweede Kamer. 'De overeenkomst is niet alleen een afdoening van de commerciële kwestie, maar moet ook dienen om te komen tot een verdieping en vernauwing van de betrekkingen.'

Toen bekend werd dat Indonesië de resterende 600 miljoen had afgelost in 2003 ontstond er een volkswoede in Indonesië maar ook in Nederland. Hoe haalde een voormalig bezetter die 350 jaar lang de bezette volken uitkneep het in hen hoofd om geld te vragen aan die volken en het als "schuld" af te doen? Maar de Indische gemeenschap (dus de witte en niet witte mensen die hierheen kwamen na de soevereiniteit van Indonesië) vroeg zich vooral af wat er met dat resterende geld gebeurd was en geloofde niet in de "edelmoedigheid" van Nederland. Deze mensen waren overtuigd dat Nederland dit van hun gestolen had.

Dit kun je o.a. nalezen in dit artikel:

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/nieuws/3064/einde-indonesische-herstelbetalingen-aan-nederland.html

Na WOll was er geen Nederlandse bezetting meer doordat de Japanners tijdens WOll Nederlands Indië binnen vielen, 15 augustus 1945 capituleerde Japan en greep de bevolking hen kans. Twee dagen later riepen Sukarno en Hatta de onafhankelijkheid van Republek Indonesië uit. Hierna kwamen dekoloniale verzetstrijders tegen Nederlandse kolonisten en de "Indo Europeanen" in opstand waardoor duizenden mensen de dood vonden. Omdat Nederland hen kolonie wou behouden stuurde hen 250.000 mensen naar Nederlands-Indië die daar strafexpedities uitvoerden, bij ons bekend als de 'politionele acties'. Hiervoor veranderden ze zelfs de wet zodat dienstplichtigen uitgezonden konden worden, 3,200 Nederlanders deserteerden hierom en kregen gevangenisstraffen. 

Gemaakte kosten tijdens deze burgeroorlog probeerde Nederland, tijdens de rondetafel conferenties, te verhalen op Indonesië waardoor de "schuld" die ze van Indonesië probeerden af te persen 6,5 miljard was. De burgeroorlog werd dus begroot op 2 miljard, echter heeft de bemiddelaar uit de V.S. Cochran deze kosten verworpen tot grote woede van minister President Willem Drees. Drees wou dus de kosten van een nieuwe poging tot invasie verhalen op de mensen die ze probeerden te herbezetten Een herbezettingspoging waarbij er 150.000 slachtoffers aan de indigenous kant vielen door de inmiddels bekende oorlogsmisdaden van Nederlandse militairen.


Nederland had een staatsschuld van 23,6 miljard gulden in 1945. Hier bovenop kwamen de 2 miljard van de politionele acties. Nederland ontving wel de Marshallhulp in ruil voor vrije handel voor de V.S. (lees kapitalisme) maar dit was een lening. Toch slaagde Nederland erin om zich als enige land zo succesvol te industrialiseren dat het internationaal "le miracle de Hollandais", het wonder van Nederland werd genoemd. Volgens Giebels zou de 'Indonesiche injectie' hiervoor de oorzaak zijn, zoals in zijn artikel genoemd wordt. De 'Indonesiche injectie' was volgens de dollarkoers van die tijd een even groot bedrag dan de gehele Marshallhulp. Dus niet alleen de Marshallhulp hielp Nederland er bovenop maar ook het geld afgeperst van Indonesië, wat niet terugbetaald hoefde te worden. 

Journaliste Griselda Molemans zegt dat mensen die dat claimen ongelijk hebben en als bewijs refereert ze naar het verdrag van Wassenaar, wat dus gelijk is aan de verklaring van Luns. Ze noemt ons (De Grauwe Eeuw) zelfs anoniem en amateurs wanneer we dit voorleggen en om opheldering te vragen. Als ze met amateurs bedoelt dat wij het niet voor geld doen en dat onze info open source is ipv dat we informatie die cruciaal zou kunnen zijn voor mensen ivm hun backpay niet gratis te verstrekken maar ze een boek laten kopen met die info, dan zijn we inderdaad amateurs. We zijn dan ook geen journalisten of historici, we krijgen onze informatie wel van anderen die alles behalve amateurs zijn.

Molemans verklaring luidt als volgt

The real story are documented at the National Archives in College Park, Md., and those pertaining to the Treaty of Wassenaar.
The Indonesian government never paid this debt of 4,2 billion guilders. President Sukarno flat out refused to pay the amount to the former colonizer. Long after Dutch New Guinea (West Papua) was reclaimed by Indonesia in 1962, the two governments finally were on speaking terms again. It was Dutch Secretary of State Luns who proposed to be ‘magnanimous by lowering the debt of 4,2 billion guilders to 600 million guilders with interest.’ The Treaty of Wassenaar sealed this deal by which Indonesia paid the amount over 30 years and displaced families who had fled Indonesia and Dutch New Guinea between December 1st, 1957 and September 1st, 1962 could file a request for financial compensation. Hardly any rightful claimant though was informed that this request had to be submitted in the summer of 1969. (Follow tfir.nl for this specific claim against the Dutch State).

zaterdag 9 december 2017

De KNIL mentaliteit van JavapostBert van Immerzeel van Javapost schreef een reactie op de open brief aan de overheid die wij ook ondertekenden en plaatste die op Javapost. Deze reactie was een perfect voorbeeld van hoe Nederland als kolonisator de mensen uit de Indische gemeenschap heeft geïndoctrineerd om zo wit mogelijk te zijn. We moesten dan ook reageren op zijn reactie

De brief en onze reactie:

Beste Marjolein


Het historisch onderzoek naar de periode 1945-1950, recent gestart door de onderzoeksinstituten KITLV, NIOD en NIMH, wordt bekritiseerd door een groep personen waaronder Jeffry Pondaag, Francisca Pattipeilohy en Marjolein van Pagee, verenigd in de Stichting Histori Bersama. Op 28 november 2017 stuurde de groep een open brief aan de Nederlandse overheid.  Bert Immerzeel reageert op zijn beurt met een open brief aan Marjolein van Pagee, oprichter van Histori Bersama.

Malang, 1948
Beste Marjolein,
Naar ik begreep zond je samen met 124 anderen een open brief naar drie Nederlandse ministeries, alsmede naar een keur aan andere Nederlandse en Indonesische instituten, om je grieven kenbaar te maken met betrekking tot het recent gestarte breed historisch onderzoek naar de periode 1945-1950. Omdat je brief de (verwerking van de) geschiedenis van Nederlands-Indië behelst, het onderwerp van Java Post, ben ik zo vrij hierop te reageren. Om mijn gedachten beter te kunnen verwoorden, ben ik tevens zo vrij me hierbij tot jou persoonlijk te richten, er vanuit gaande dat jij één van de initiatiefnemers bent geweest, en mede-opsteller van het schrijven.
Om te beginnen: je haalt wel érg veel overhoop. De brief heeft maar liefst 13 bladzijden, – wel héél veel voor iets waarvan je zelf in de inleiding zegt dat “meer onderzoek naar deze periode (is) toe te juichen”.
Je vindt dat het onderzoek ‘niet onafhankelijk’ is, omdat de opdrachtgever partij is (geweest) in enkele rechtszaken die de afwikkeling van deze periode betreft. Tevens heb je kritiek op het feit dat het onderzoek geen afstand neemt van de ‘koloniale mind set’, en vraag je om een soort geloofsbelijdenis van de onderzoekers vooraf: “Gezien (de)kolonisatie het onderwerp van de studie vormt, verwachten wij dat de onderzoekers er blijk van geven besef te hebben van de eeuwenlange, menselijke tragedie die achter deze term schuilgaat.”
In concreto noem je in de brief vier eisen. Laat ze mij becommentariëren: 
  • “De onderzoeksopzet moet de koloniale context als uitgangspunt nemen, alsmede de invloed van het kolonialisme op de verhoudingen en het denken van vandaag de dag”
Je stelt het uitgangspunt zou moeten zijn “dat de kolonie Nederlands-Indië om te beginnen al geen legitieme regering had.” Met andere woorden: wát de Nederlandse overheid ook deed in de periode 1945-1950, het was onjuist, want niet legitiem.
Zoals je weet, er is een verschil tussen ‘legaal’ en ‘legitiem’, tussen wettig en rechtmatig. Het eerste is objectief, het tweede subjectief. Een onderzoek tevoren aan banden leggen door de geschiedenis 180 graden te draaien kan misschien leiden tot verrassende inzichten, het maakt de uitkomsten niet per definitie geloofwaardiger.
Wat je bedoelt met het tot uitgangspunt nemen (van) “de invloed van het kolonialisme op de verhoudingen en het denken van vandaag de dag”, geen idee. Bedoel je misschien dat we onze huidige kennis en inzichten gebruiken bij het interpreteren van het materiaal van toen? Dat lijkt me een open deur.
  • “De Indonesische onderzoekers verdienen een autonomere en prominentere rol”
Een heikel punt. Het zou natuurlijk mooi zijn als het een écht internationaal onderzoek zou zijn geworden, met een grote inbreng van Indonesische zijde. Het voorstel voor dit onderzoek is echter wel degelijk afkomstig van drie Nederlandse onderzoeksinstituten, die zich, misschien gevoed door schuldgevoelens om het eerdere eigen nalaten en aangemoedigd door maatschappelijke interesse, nu uiteindelijk een verzoek indienden bij de overheid. De desinteresse aan Indonesische kant was – als we de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans mogen geloven – aanvankelijk zelfs contraproductief. Het verstrekken van fondsen aan Indonesische onderzoeksinstituten lijkt moeilijk te verenigen met die desinteresse. Dat de Nederlandse overheid vier jaar later alsnog over de brug kwam, kunnen we als positief beschouwen. Omdat geen voorwaarden zijn gesteld met betrekking tot samenwerking met Indonesische instellingen, heeft de huidige onderzoeksgroep de vrijheid om op academische gronden te kiezen voor meer of minder samenwerken met Indonesische vakgenoten. Dat, zoals je zegt, “waarheidsvinding, neutraliteit en onafhankelijkheid” (verplichten tot) een onderzoeksteam “dat voor minstens de helft uit Indonesiërs had moeten bestaan, die vervolgens volledige zeggenschap zouden hebben gekregen over welke deelonderwerpen zij belangrijk zouden vinden”, lijkt mij onzinnig en onwerkbaar. Door (tenminste) de helft zijn eigen weg te laten kiezen, komt niemand dichter bij elkaar.
  • “De regering kan geen inhoudelijke voorwaarden stellen en aanverwante instanties of militairen dienen zich niet met dit politiek gevoelige onderwerp te bemoeien. In plaats van het NIHM zouden externe relevante instituten en organisaties betrokken moeten worden”
De regering betaalt, en kan daarom voorwaarden stellen. Of dat wenselijk is, vanuit academisch oogpunt, is een tweede. Dat militairen meelezen kan wel degelijk bijdragen aan de kwaliteit van het eindrapport. De periode 1945-1950 draagt een dusdanig militair stempel, dat dat zelfs wenselijk is dat dat gebeurt. In perioden van vrede is dit misschien moeilijk voor te stellen, maar in perioden van oorlog zijn overwegingen van militaire aard vaak leidend. Dat het NIHM niet zou mogen deelnemen aan het onderzoek omdat het onder Defensie valt, gaat voorbij aan het feit dat dit instituut één van de mede-indieners van het onderzoeksvoorstel is geweest, en aan het feit dat het juist, met de publicatie van Limpach, dít instituut is geweest dat de afgelopen jaren zijn deuren het meest heeft geopend.
  • “De samenvattende synthese kan onmogelijk door één persoon geschreven worden. De keuze voor KITLV-directeur Gert Oostindië als schrijver van de samenvatting is niet te verantwoorden, aangezien hij geen Indonesiëkenner is.”
Tja, hier mist iedere logica en historisch inzicht. Lou de Jong zou dus evenmin – omdat hij dat in zijn eentje deed – in staat zijn geweest Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te schrijven? Oostindie, zo mogen we veronderstellen, heeft tientallen meelezers. Honderden jaren academische kennis en ervaring die over zijn schouders meekijken. Waar het natuurlijk om gaat, in dit geval, is de vraag of Oostindie voldoende capaciteiten heeft om het geheel te kunnen overzien, een vlotte pen heeft, en beschikbaar is. Meer niet. Of hij het Indonesisch voldoende beheerst is niet bepalend. De conclusie, ik citeer uit je brief, dat hij “geen relevante vaardigheden bezit om het Nederlandse koloniale optreden in Indonesië op juiste waarde te schatten”, lijkt me te absurd om door 125 mensen te laten ondertekenen. En jij, Marjolein, zou er goed aan doen te beseffen dat je je geschiedenisstudie nog niet hebt beëindigd. Je hebt het recht de kwaliteiten van hoogleraren te bekritiseren. Vergeet echter niet dat de argumentatie geldt. Meningen zijn er genoeg.
En dit brengt ons bij de essentie van de kritiek op het onderzoeksvoorstel. Natuurlijk valt op dat onderzoek af te dingen, natuurlijk zou een grotere samenwerking met Indonesische instituten en onderzoekers wenselijk zijn, vanuit de hoop dat Indonesische én Nederlandse historici het op een aantal punten eens kunnen worden en onze beide geschiedenissen eindelijk eens een keer aan elkaar kunnen worden geplakt. Je kritiek – zó verwoord – is echter contraproductief. Enkele maanden geleden ging je zo ver door in HP/DeTijd te schrijven “dat het onderzoek naar Nederlands-Indië gedoemd is te mislukken”. Vervolgens laat je het stuk vertalen in het Indonesisch, publiceert het op je website Histori Bersama, wacht op enkele negatieve reacties uit Indonesië, en roept vervolgens: “Zie je wel! Ik had wel gelijk!” Dát, Marjolein, heet een zelfvervullende voorspelling. Je had er beter aan gedaan je netwerk in te zetten voor een daadwerkelijke Indonesische bijdrage aan het onderzoek.
Wat je nú eist, is het volgende: een door de Nederlandse overheid betaald onderzoek, zonder condities, waarbij Indonesische onderzoekers de hoofdmoot voor hun rekening nemen, zonder deelname van het NIMH, zonder eindrol voor Oostindië (“een synthese is niet nodig”), en dat alles vanuit een geheel vernieuwde anti-koloniale mind set, waarin deelnemende onderzoekers tevoren aangeven “besef te hebben van de eeuwenlange, menselijke tragedie van het kolonialisme”, en met een belangrijke bijdrage van actievoerders. Lijkt het er niet héél erg op dat je de vooringenomenheid die je ziet bij de onderzoeksgroep, nu inruilt voor een andere? Een slechtere basis voor historisch onderzoek lijkt me moeilijk denkbaar.
Met jou ben ik nieuwsgierig naar de reactie van de Nederlandse overheid. Ik houd het er echter op dat deze kort zal zijn.

Bert Immerzeel
Java Post
PS Natuurlijk staat de Java Post open voor je reactie


Onze reactie:

Beste Javapost,

Graag willen de Nederlands Indische diaspora van onze groep reageren op de reactie van Bert Immerzeel. Hopelijk staan u en Immerzeel (een en dezelfde ontvanger als wij ons niet vergissen) kritiek vanuit een dekoloniaal perspectief op een gekoloniseerd perspectief vanuit KNIL mentaliteit toe, maar voor de zekerheid publiceren wij het zelf ook.

De reactie van de Immerzeel blijkt maar hoe nodig dekolonisatie van dit onderzoek en van de "indische gemeenschap" is. Het geeft een kijk op deze kwestie vanuit een wit perspectief, wat voor ons duidt op een gekoloniseerde mentaliteit van de schrijver. We zullen punt voor punt uitleggen waarom dat zo is.

Allereerst duidt hen sneer over de inhoud van de brief op een superieure houding op intellectueel gebied. Met de opmerking;
"Om te beginnen: je haalt wel érg veel overhoop. De brief heeft maar liefst 13 bladzijden, – wel héél veel voor iets waarvan je zelf in de inleiding zegt dat “meer onderzoek naar deze periode (is) toe te juichen”, probeert hen te doen alsof het een rommeltje lijkt en men daardoor de inhoud al niet serieus kan nemen. Hierbij vergeet hen echter enkele zaken:
- voor de brief is aan behoorlijk wat supporters van deze brief gevraagd om hun feedback betreft de inhoud te geven. Al deze feedback hebben de initiatiefnemers erin proberen te verwerken. De meeste initiatiefnemers zijn Nederlands-Indische diaspora, dus door hun feedback niet in de brief te verwerken zouden de intiatiefnemers zich voordoen als vertegenwoordigers van deze groep dmv alleen hun eigen visie. Nogal hiërarchisch en autoritair en een behoorlijk westerse manier van aanpak.
-de inhoud van de brief is duidelijk, door te proberen de inhoud van deze brief te ridiculiseren gaat Immerzeel eraan voorbij dat deze formele manier, en uberhaupt de geschreven manier, om een boodschap over te brengen westers is. Veel volken in de Indonesische archipel hadden een mondelinge overlevering dus de kritiek op de inhoud van het schrijven lijkt op die van een kolonist die een gekoloniseerde verguist omdat hen denkt dat geschreven overlevering de enige juiste manier van communiceren is. Dat gewicht leggen op schrijfstijl, taalgebruik etc is dus iets  koloniaals en doet niets af van de boodschap.
-dat in de brief benoemd wordt dat wij een onderzoek toejuichen betekent niet dat we dit specifieke onderzoek bedoelen.

Het volgende wat Immerzeel aanhaalt is de kritiek van ons op de deelnemende partijen aan het onderzoek die helemaal niet onafhankelijk zijn. Wil Immerzeel soms beweren dat wanneer een partij die getuigt in het voordeel van een staat, in een zaak waar oorlogsmisdaden door militairen van diezelfde staat, bij een onderzoek gefinancieerd door die staat naar soortgelijke oorlogsmisdaden een eerlijke partij kan zijn? Los ervan of de onderzoekers objectief zullen handelen of niet, dit heeft alleen al de schijn van belangenverstrengelingen. Dit ruikt naar corruptie en zou in geen enkele rechtbank als onpartijdig gezien worden.

We halen die rechtbank niet voor niets aan want het is een mooie brug naar het volgende commentaar van Immerzeel. Hen doet namelijk alsof de term 'legaal' 'legitiem' moet zijn omdat 'legaal of wettelijk' objectief zou zijn en 'legitiem of rechtmatig' subjectief. Toen we dit lazen vielen we van onze stoel. Immerzeel gaat er dus vanuit dat het perspectief van een kolonisator als Europa, oftewel de witte sociale constructie (vertegenwoordigd in alle koloniserende landen), want vanuit dit kolonialisme is witte suprematie ontstaan, de default van de wet of rechtmatigheid zou moeten zijn. Hiermee heeft Immerzeel alle zelfbeschikking van gekoloniseerde volken al weggegeven en kolonisatie van elk volk ter wereld gelegitimeerd. Hen doet hiermee alsof kolonialisme verjaart en alle gekoloniseerde en uitgebuite volken geen recht op protest hebben volgens de wetten van de kolonisator, die volgens hen objectief zijn, mag kolonialisme gewoon.
Degene die de geschiedenis juist omdraait is Immerzeel zelf, door de duizenden jaren zonder Europese invasies en bezetting die aan kolonisatie vooraf gingen niet te laten merwegen doet hen, net zoals de Europese mindset doet geloven, alsof de geschiedenis pas begonnen is toen witte Nederlanders hun eerste invasie pleegde. Zoals Columbus Amerika "ontdekte" waren er volgens deze denkwijze geen honderden volken met eigen zelfbeschikking in de archipel. Zeer zorgwekkend dat deze persoon een platform als deze beheert en het woord doet namens onze gemeenschap.

Immerzeel noemt het beschikken over de kennis over de fundamenten van kolonialisme (het installeren van een westerse en nogal racistische norm om zo oorspronkelijke bewoners van een gebied als inferieure mensen te kunnen behandelen en ze zo hun zelfbeschikking te kunnen ontnemen) "een geloofbeleidenis afnemen". Het hele onderzoek doet precies dit. Doen alsof invasies plegen, identiteiten uitwissen, volkerenmoorden plegen, slavernij en roof van grond(stoffen) niet meegenomen moeten worden als criteria in het onderzoek. Hierdoor wordt het geweld wat gebruikt wordt bij een volledig terechte opstand tegen die criteria gelijk getrokken met het geweld wat gebruikt is om die criteria te bewerkstelligen, dus of dit geweld even ernstig is. Met die gedachtegang is het geweld van het Nederlands verzet tegen de nazi's even ernstig geweest als het geweld wat de nazi's gebruikten om Nederland te bezetten. Op zijn minst vinden wij dit schokkend.

Immerzeel vraagt zich af wat bedoeld wordt met:  "het tot uitgangspunt nemen (van) “de invloed van het kolonialisme op de verhoudingen en het denken van vandaag de dag”. Het zou best komisch zijn, ware het niet zo tragisch, dat juist Immerzeel alle tekenen vertoont van die invloed. We zullen voor Immerzeel uitleggen wat hiermee bedoeld wordt: Door het Europese kolonialisme en alle methoden die ingezet werden bij kolonisatie zijn heden ten dagen de machtsverhoudingen wereldwijd zo scheef als maar kan. Door de eeuwenlange indoctrinatie dmv stereotyperingen, taalgebruik, wit gewassen overleveringen van de geschiedenis, sociale druk enz hebben mensen wereldwijd een mindset die racisme dient. Wereldwijd denken mensen, door de normen die kolonialisme de default maakte, dat een lichte huid beter is dan een donkerder huid (colorisme), mensen zien kapitalisme als een superieure maatschappij en het christendom als de enige perfecte religie (eurocentrisme) Oftewel door Europees kolonialisme is heden ten dage racisme het dominante maatschappelijke systeem. Overal ter wereld is de Europese norm de norm en overal ter wereld worden mensen die niet voldoen aan die norm macht, rijkdom, identiteiten, zelfbeschikking en zelfs hun leven ontnomen. Daar komt bij dat de globale politiek en economie gedomineerd wordt door de witte Europese machten en multinationals die (zoals Unilever, Shell, BHP Billiton) ontstaan zijn door de roof van grondstoffen in kolonies als Nederlands Indië. Betreft de racistische hiërarchie in Nederlands Indië hoeven we slechts het tot slaaf maken van Njai, de kinderen die Nederlanders met hun verwekten en de kinderen die hieruit voortkwamen als voorbeeld te nemen. De kinderen verwekt bij Njai kregen door hun witte vaders meer privileges en werden zelfs een aparte bevolkingsgroep; de Indo-Europeanen. Hieruit bestond een racistische hiërarchie die deze groep priveligieerde waardoor ze na het failliet van de VOC toegang kregen tot overheidsfuncties, nooit als hoogste baas maar wel meer dan een oorspronkelijke bewoner (sorry voor dit woord: inlander) die als laagste van het laagste beschouwd werd. De Indo Europeanen werden geïndoctrineerd met het idee dat ze zo Nederlands mogelijk moesten zijn, de taal van de oorspronkelijke bewoners werd als inferieur gezien en de Indo Europeanen gingen zich gedragen jegens de oorspronkelijke bewoners als de bezetter. Hieruit onstond ook de KNIL en we weten allemaal hoe deze mensen en hun nakomelingen allemaal in Nederland terecht kwamen. De meesten van ons zijn slachtoffers van die hiërarchie MAAR wij zijn zeker ook daders die meehielpen met koloniseren en het onderdrukken van de mensen die zich nu Indonesiërs noemen. Daar hadden we niet voor gekozen maar dat kon niet anders door het racistische systeem van de Nederlanders. Helaas is die KNIL mentaliteit nog diep in onze gemeenschap verankerd. Nog erger is dat de jongere generaties absoluut geen idee hebben wie ze zijn en wat hun geschiedenis is, want er werd thuis nooit over gepraat. Wel over wat de Japanners deden maar niet over wat er voor de komst van de Japanners gedaan werd door onze gemeenschap en de Nederlanders. Voor volledige dekolonisatie zijn wij verplicht dit te erkennen en aan onze kinderen duidelijk te maken anders blijven die scheve verhoudingen en de zelfhaat die heerst in de Indische gemeenschap de norm. De discussie zal wel weer losbarsten hierna, als het jullie maar aan het denken zet.


Volgend punt gaat over de verhouding van onderzoekers uit Indonesië ten opzichte van Nederlanders. Het is juist evident dat die verhouding goed ligt. In Indonesië kijken ze toch heel anders naar de kolonisatie als men hier in Nederland doet geloven. Wij kunnen niet voor hun spreken plus er zijn massa's overleveringen die Nederland nooit bereikt hebben. Marjolein van Pagee weet dat als geen ander door haar Histori Bersama project. De frame over Timmermans argument is behoorlijk ongefundeerd. Tuurlijk is er weinig animo als er een minister van het land dat je ooit koloniseerde, maar nog steeds niet de misdaden erkent die ze tegen jouw volk pleegde, even komt aankondigen dat er zo'n onderzoek komt. Wederom had hier een andere partij dit moeten onderzoeken.

Het argument "de regering betaalt dus bepaalt" bevestigt eigenlijk de hele aanklacht van de open brief. Dit onderzoek is nooit objectief als de regering bepaalt. Hierover gaan we niet eens verder uitwijden zo evident is dit.

Van Oostindië is geen geschikte partij omdat die al meerdere malen heeft getoond niet het objectieve historisch perspectief te vertellen maar die vanuit de kolonisator. En deze persoon alle andere onderzoekers laten overrulen is niet alleen onlogisch maar bevestig het hele argument dat dit onderzoek gekoloniseerd is. Oostindië nodigde niet eens de aanzetters bijv. Jeffry Pondaag van dit onderzoek uit voor de kick off van het onderzoek omdat Oostindië Pondaag geen kritisch woord gunde. Hoeveel duidelijker moet Immerzeel het uitgetekend krijgen?

De rest van Immerzeels betoog is paternalistisch, hiërarchisch en snobistisch en vol ad hominems jegens Marjolein van Pagee in een poging haar te diskwalificeren.  De tactieken van een kolonisator. Hen vergeet daarbij ook voor het gemak dat er meerdere partijen bij betrokken waren.

Het is schokkend dat deze persoon onze gemeenschap denkt te mogen vertegenwoordigen en nog schokkender dat hen bijval krijgt in de reacties. Echter is het zeer tekenend voor de heersende mentale kolonisatie in de gemeenschap, die zo te zien nog steeds bereid is om te sterven of doden voor hun rood-wit-blauwe meester en diens witte onschuld. Wij zijn erg verheugd dat er bij de jonge generatie van onze gemeenschap allemaal initiatieven ontstaan die dit soort KNIL mentaliteit keihard zullen bekritiseren en bestrijden dat zijn wij onze voorouders verschuldigd. Het is tijd om onze identiteiten terug te claimen en mensen als Immerzeel van hun voetstuk te halen.

Was getekend De Grauwe Eeuw

dinsdag 5 december 2017

De witte onschuld van HalsemaBij Buitenhof was er gisteren een discussiepanel onder de whitewashed titel "de zwarte bladzijden in onze geschiedenis", whitewashed omdat meer dan vier eeuwen kolonialisme en alle misdaden die daaruit voorvloeiden en dit wereldwijd geen bladzijden maar een complete bibliotheek zijn. In het panel zaten socioloog Willem Schinkel, publicist en voormalig GroenLinks lijsttrekker Femke Halsema en de directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits. Aan het Rijksmuseum en het witwassen van de geschiednis wat dit instituut doet hebben we al enkele malen aandacht besteed dus dat doen we nu niet we taggen ze toch omdat ze misschien wel iets leren hiervan en hun mindset aanpassen na het lezen hiervan. Bij de socioloog viel op dat die erg goed beseft waarom Europees kolonialisme een onderwerp is wat vandaag de dag nog ontzettend veel invloed heeft op de hedendaagse wereldpolitiek. Ook gaf hij twee maal aan dat er partijen aan tafel ontbraken, alles werd namelijk vanuit een wit perspectief verteld wat niet meer is dan kolonisatie van dit onderwerp. Uit slavernij en Europees kolonialisme zijn namelijk de machtstructuren ontstaan die vandaag de dag nog miljarden mensen benadelen. Femke Halsema is de trigger geweest voor deze status. We wijden er een status aan omdat de gedachtengang van Halsema er een is die we vaak zien bij linkse witte Nederlanders die zichzelf progressief en antiracistisch vinden. We komen daar vanzelf op, verder in deze status.

Allereerst willen we het hebben over de hedendaagse situatie mbt Europees kolonialisme want dat is niet iets van eeuwen geleden maar iets wat heden ten dage nog levensecht is. Zo is de oorspronkelijke bevolking van Europese kolonies als Australië, V.S, Canada en delen van het Afrikaanse continent vandaag de dag nog onderdrukt door witte Europeanen. Deze volken hebben geen zelfbeschikking en leven vaak nog onderaan de samenleving die hun koloniseert. In de V.S. bijv. wonen de oorspronkelijke bewoners nog steeds in reservaten en de omstandigheden daar zijn van die aard dat ze inhumaan zijn (ik, mod, heb een hekel aan de term inhumaan want die impliceert dat dieren niet goed behandeld hoeven te worden toch zet ik hem neer omdat helaas anderen zich niet kunnen inleven met een term die niet specifiek mensen benoemt ). Deze oorspronkelijke bewoners worden ook op een nog grotere schaal vermoord door de politie van de V.S. dan de Afro Amerikanen. Deze laatste groep heeft zich georganiseerd onder Black Lives Matter protesten en ontvangt hiervoor wereldwijd veel solidariteit, helaas vergeet de wereld de indigenous bevolking.


Nederlanders hadden bij elk van de invasies op de andere bewoonde continenten een belangrijke rol, ze hebben bijvoorbeeld Australië ontdekt. Op het Amerikaanse, Aziatische en Afrikaanse continent hebben Nederlanders meegewerkt aan de vele volkerenmoorden. Zo hadden ze een belangrijke rol in de genocide op de KhoiKhoi van huidig Zuid Afrika en de Lenape rond Manhattan, de Pequot massacre (ook bekend als Thanksgiving massacre die ieder jaar erna gevierd werd met nog een massamoord op de oorspronkelijke bevolking en nu zelfs een nationale feestdag is met een white washed verhaal) werd uitgevoerd door Nederlandse en Engelse huurmoordenaars, laten we de welbekende massamoorden op volken uit de Indonesische Archipel en bijv. Banda niet vergeten enzovoorts. De rol in de meeste van die volkerenmoorden worden nooit benoemd en ook niet meer als relevant gezien terwijl al die volken nog steeds niet hun zelfbeschikking terug hebben op Indonesië na maar dit land bestond voorheen uit honderden verschillende volken dus ook die volken worden nu centraal bestuurd op Java.

Naast deze daden hebben Nederlanders een grote rol gehad in het ontstaan van de huidige machtstructuren (wat ook benoemd worden door de socioloog en Halsema) Nederland heeft intensief meegewerkt aan het creëren van racistische hiërarchien en paste apartheidssystemen toe. Amsterdammer Verwoerd deed dat in Zuid Afrika en Nederland had in de Nederlandse wet een apart gedeelte aangenomen die beschouwd werd als grondwet van Nederlands Indië, deze wet gaf verschillende geloofsgemeenschappen en "rassen" verschillende privileges. Apartheid ver voor de Zuid Afrikaanse Apartheid. Heden ten dagen zijn stereotyperingen en racistische hiërarchie nog springlevend, veel mensen uit Indische gemeenschap denken bijvoorbeeld nog steeds dat ze beter zijn dan Indigenous Indonesiërs en dat ze zo wit mogelijk moeten zijn in hun gedrag, waardoor veel identiteiten nog steeds op het spel staan en nog steeds "witgewassen" worden. Ook is er wereldwijd een systeem gebaseerd op colorisme en koloniale normen ontstaan waaruit nog altijd mensen onderdrukt worden en waarvoor Europeanen waaronder Nederlanders verantwoordelijk zijn. Neem de voormalig Nederlandse kolonie Brazilië, waar mensen met zwarte huidskleur door mensen met een minder zwarte huidskleur worden uitgesloten. Of kijk naar de genocide in Ruanda die voortvloeide uit de mindset en hiërarchie die Belgen daar installeerden.

Europeanen hebben ook massaal landen leeggeroofd waarmee de rijkdom en infrastructuren die we vandaag hebben betaald zijn. Veel grote multinationals als BHP Billiton en Shell, dat zich schuldig maakt aan neo-kolonialisme en zelfs medeschuld heeft aan massamoorden in Nigeria, zijn ontstaan door de roof van grondstoffen uit Europese kolonies. De voorloper van Shell jatte olie uit Sumatraanse bodem en BHP Billiton is ontstaan uit de tinmijnen van Billiton. Zoals deze voorbeelden zijn er veel bedrijven in Europa. Dit soort bedrijven zorgen nog steeds voor rijkdom voor Nederlanders, zij het door werkgelegenheid, via beleggingen door pensioenfondsen of doordat ze door de goedkope arbeid van de bevolkingen waarvan ze stelen producten goedkoper kunnen kopen.

Naast dit alles maken de veel Nederlanders zich schuldig aan deelname aan dit systeem van uitsluiten en uitbuiten door hun stemgedrag en consumeergedrag, taalgebruik, stereotyperingen en passieve houding tegenover al dit onrecht. Hierom was Halsema in deze uitzending ook zo ergerlijk omdat die continu voor 'onschuld' pleitte, ze vond dat je naar kolonialisme niet moet kijken met een schuldvraag en heeft dat meerdere malen benadrukt. De reden die ze aandraagt is nog wel het meest kwalijk, Halsema wil namelijk dat de narratieven over kolonialisme in suikerlaagjes worden gedoopt omdat anders de wil van de Nederlanders om hun geschiedenis te leren afneemt. Wij, slachtoffers van racisme mogen dus niet de huidige machtsverhoudingen noemen, noch de misdaden die Europa pleegde waaruit deze ontstonden omdat anders de Nederlanders niet bereid zijn om dit te erkennen. Dit is gewoon een racistische tool en een vorm van chantage. We hebben deze racistische tool al eerder behandeld in de tekst over het tone policen van de VVD Utrecht lijsttrekker. Waarom is dit zo kwalijk? Mensen die tegen dit onrecht zijn zullen hiertegen moeten ageren ongeacht het vreselijke verhaal achter dat onrecht waardoor hun groep minder mooi uit de verf komt. En als ze het weigeren omdat de geschiedenis en de relatie die die heeft met hun dagelijks bestaan hun niet bevalt dan zijn deze mensen racisten die alleen maar helpen wanneer het gemakkelijk gemaakt wordt voor hun. Ze houden totaal geen rekening met hoe het is voor mensen die slachtoffer zijn van racisme en het daardoor het veel zwaarder hebben dan een gepriveligieerd persoon die hen geschiedenis lastig te verkroppen vindt.Wanneer men echt een einde wil maken aan dit onrecht moeten witte Europeanen stoppen met hun stem en consumeergedrag, zelfbeschikking teruggeven aan gekoloniseerde volken, investeren in het herstel van moeder natuur, investeren in herstel van vernietigde culturen en identiteiten, investeren in het ontmantelen van hiërarchiën/stereotyperingen/terminologie, investeren in antiracisme educatie en herstelbetalingen volgens equity geven aan de slachtoffers (dus met terugwerkende kracht en alle misgelopen inkomsten). DAN pas kunnen we spreken van gelijkwaardigheid en nemen van verantwoordelijkheid. Dan pas is de schuldvraag overbodig.

Wanneer je dit benoemt vallen er altijd enkelen flauw en anderen noemen je een extremist. Mensen die claimen dekoloniaal bezig te zijn switchen 180° wanneer ze inzien wat dekolonisatie nou werkelijk inhoudt voor hun privileges. Vandaar dat velen, zoals Halsema, met dit soort emotionele chantage komen aanzetten, want dekoloniaal houdt in dat er aan de poten van hun privileges gezaagd wordt. Ze moeten dan zoveel inleveren dat ze DAN pas gaan beseffen wat gepriveligieerd zijn inhoudt. Velen zullen dan toch kiezen voor hun privileges want het inleveren van privileges voelt voor hen als onderdrukking.Een mooie test voor iedereen met witte privileges is om diep in jezelf te kijken naar het gevoel wat je krijgt wanneer je denkt aan het inleveren van die privileges. Je weet gelijk hoe oprecht jouw allyship is en je voelt een fractie van een fractie van hoe lastig het is voor mensen zonder die privileges. En dan hebben we er nog geen genocide en slavernij aan toegevoegd.

Thierry Aartsen, als je integer bent stap je op!

Geachte Raadsleden, Liever hadden we u rechtstreeks te woord gestaan maar tijdens de raadsvergadering van vandaag was daartoe geen mog...